ក្រុមហ៊ុន ស៊ី ធី អ៊ី ស៊ី ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកនិងវិស្វករជំនាញជាច្រេីនតំណែង

520
loading...
loading...

ក្រុមហ៊ុន ស៊ី ធី អ៊ី ស៊ី ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកនិងវិស្វករជំនាញ

ដែលមានដូចជា៖

1- Site Engineer (MEP)

2- Structure Engineer

3- MEP Design Engineer

4- Site Administration (Available at Koh Kong and Sihanouk Ville)

5- Survey Engineer (Urgent)

6- Purchasing

សូមចូលទៅកាន់ Link ខាងក្រោម ដើម្បីស្វែងរកពត៌មានបន្ថែម និងបំពេញជីវប្រវត្តិត្រួសៗ និងអាចផ្ញើរ CV មកកាន់

📧Email: sokunthy.m@ctec-info.com

sodary.s@ctec-info.com

hr@ctec-info.com

—————————————————————

អាសយដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល ៖ #92, ផ្លូវ 315, សង្កាត់បឹងកក់់ II, ខណ្ឌទួលគោក, រាជធានីភ្នំពេញ

សំរាប់ពត៌មានបន្ថែមអាចទំនាក់ទំនងមកផ្នែកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស ក្នុងម៉ោងធ្វើការ តាមរយៈលេខទូរសព្ទ័

☎️023 508 2999/093 550 384/012 52 17 72/096 650 6300

—————————————————————

C.T.E.C CO.,LTD. is looking for qualified recruiters and engineers as following detail:

1- Site Engineer (MEP)

2- Structure Engineer

3- MEP Design Engineer

4- Site Administration (Available at Koh Kong and Sihanouk Ville)

5- Survey Engineer (Urgent)

6- Purchasing

Please visit the link below to find out more information and fill out short resume and send CV to:

📧Email: sokunthy.m@ctec-info.com

sodary.s@ctec-info.com

hr@ctec-info.com

—————————————————————

Head Office Address: #92, Street 315 Sangkat Boeung KakII, Khan Toul Kork, Phnom Penh.

For more information, please contact Human Resource Department on working time.

☎️023 508 2999/093 550 384/012 52 17 72/096 650 6300

—————————————————————

👉ពត៌មានលំអិត សូមចុច (More Information please click) Link: https://goo.gl/Yg9i1w

loading...