វិមានឈ្នះឈ្នះចំណាយអស់១២លានដុល្លារ​ក្នុងការសាងសង់​ ហើយត្រៀមថវិកាមួយចំនួនសម្រាប់ចំណាយបន្ថែមទៀត

370
loading...
loading...

សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន បានបញ្ជាក់ថា វិមានឈ្នះឈ្នះដែលបើកសម្ពោធថ្ងៃនេះ បានចំណាយថវិកាអស់១២លានដុល្លារ ហើយត្រៀមថវិកាមួយចំនួនសម្រាប់ចំណាយបន្ថែមទៀត។ថវិកាចំណាយទាំងនេះភាគច្រើនជារបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ និងមានការជួយមួយផ្នែកពីលោកឧកញ៉ា លី យ៉ុងផាត់។

loading...