ម៉ូតផ្ទះ​ បែប​ ក្រឡាប់​ចាក់​ ដំបូលនៅក្រោមវិញម្តង

665
loading...
loading...

អ្នកច្បាស់ជាមិនធ្លាប់ឃើញផ្ទះ​ មានដំបូលនៅខាងក្រោមទេ​ មែនទេ​ ដែលផ្ទះយើងជាធម្មតា​ មានដំបូលនៅខាងលើ​ តែផ្ទះទាំងនេះមានដំបូលនៅខាងក្រោមទៅវិញ

សូមទស្សនា​ផ្ទះបែបក្រឡាប់ចាក់​ ខាងក្រោមនេះ

ប្រភព: បរទេស​
ដោយ:​ វិស្វករ​ជនបទ

loading...