ក្រសួងសាធារណការ បង្កើតកម្មវិធីរៀនបើកបរតាមអនឡាញ

434
loading...
loading...

កម្មវិធី​យល់ដឹង​ពី​ទ្រឹស្ដី​នៃ​ការ​បើកបរ (Cambodia Driving Rules) ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​​កាល​ពី​ឆ្នាំ ២០១៧ ដោយ​ក្រសួង​សាធារណការ និង​ដឹក​ជញ្ជូន។ កម្មវិធី​នេះ​មាន​មុខងារ​ពិសេសៗ​ជាច្រើន​ដូច​ជា ​យល់​ដឹង​ពី​ទ្រឹស្ដី​នៃ​ការ​បើកបរ ធ្វើ​ការ​ប្រឡង​សាកល្បង អំពី​ទ្រឹស្ដី នៃ​ការ​បើកបរ យល់​ដឹង​អំពី​ច្បាប់ និង​បទដ្ឋាន​គតិយុត្តិ ទាក់ទង​នឹង​ច្បាប់​ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក លេង​កម្សាន្ត និង​ចែក​រំលែក​ចំណេះ​ដឹង។
ដើម្បីអស់កង្វល់នឹងសំណួរខាងលើ កម្មវិធីយល់ដឹងពីទ្រឹស្តីនៃការបើកបរ (Cambodia Driving Rules) របស់ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកញ្ជូន អាចជួយបាន។

អត្ថបទ​៖​ Den Sharing
::: ទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃ ៖
– App Store (iOS): http://dr.mpwt.gov.kh/ios
– Play Store (Android): http://dr.mpwt.gov.kh/android

loading...