បន្ទាប់​ពីមើលអត្ថបទនេះ​​ តើអ្នកគួរបន្តរកអ្នកខ្វះជំនាញ​ ឬ​ រកវិស្វករវិញ?

2219
loading...
loading...

ការសាងសង់​អគារ​មិនមែនគ្រាន់តែ​ ដាក់បន្ទុប​ សម្ភារ:​ និង​ ឧបករណ៍​លើកគ្នាបាន​ រួចខ្លួននោះទេ​។ វាទាមទារអោយយើងវិភាគ​ និង​ ឌីសាញ​ ព្រមទាំងសិក្សាលើគ្រឿងបង្គុំ​ និងយល់ដឹងពីការធ្វើការរបស់វា។
ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន​ ការងារសាងសង់មួយចំនួន​ ម្ចាស់ផ្ទះនៅតែមិនព្រមរត់រកវិស្វករ​ ដោយគិតថា​ មានតម្លៃថ្លៃ​ ផ្ទុយទៅវិញ​ វិស្វករជាអ្នកជួយសន្សំសំចៃ​ និង​ សុវត្ថិភាព​ជូនអ្នកទៅវិញទេ។ តួនាទី​វិស្វករ​ គឺធានាបាន​ គុណភាព​ សុវត្ថិភាព​ និង​ សេដ្ឋកិច្ច​។

យើងតែងប្រទះឃើញការសាងសង់ប្លែកៗ​បច្ចេកទេស​ដែលហួសចិត្តជាច្រើន
បន្ទាប់​ពីមើលអត្ថបទ​ និង​ រូបភាពខាងក្រោម​ តើអ្នកគួរបន្តរកអ្នកខ្វះជំនាញ​ ឬ​ រកវិស្វករវិញ?

loading...