ជញ្ជាំង​ទប់ដី​ អំពី​ បេតុង

1556
loading...
loading...

ឯកសារមេរៀន ស្តីពីជញ្ជាំងទប់ដីអំពីបេតុង។ ជាឯកសារបកប្រែពីភាសាប៉ូឡូញ ដើម្បីចូលរួមពង្រីក/ពង្រឹងវិជ្ជានេះ ជាភាសាខ្មែរ។ សូមឲ្យវិជ្ជានេះ ក្លាយទៅជាចំណេះ ដល់អ្នកអានទាំងឡាយ។

ដោយ:​ គង់​ ​វណ្ណារិទ្ធ

Download

loading...